HSR ons skool HSR ons skool
Akademiese & Landbouskool
Hoërskool Schweizer-Reneke
Die skool waar ons kampioene met karakter kweek!

HSR BEHEERLIGGAAM 2015 - 2017

VOOR (van links na regs): Alec Pieterse, Marie van Zyl, Wessel Badenhorst, Cornie van Staden, Kassandri Visser, Ida Jacobs, Ben van de Venter

AGTER (van links na regs): Heidi Munnik, Esmarie du Plessis, Andries Greeff, Schalk Fourie, Carina Badenhorst, Linda Chadinna
Die huidige beheerliggaam is verkies in 2015 en sal in Maart 2018 deur nuwe lede tydens die drie-jaarlikse beheerliggaamverkiesing vervang word.  Die beheerliggaam is ingevolge wetgewing ingestel en het ‘n baie belangrike funksie om te vervul by skole.  HSR is bevoorreg om ‘n baie ywerige, hardwerkende, waardegedrewe beheerliggaam aan die stuur van sake te hê. Mag onderstaande deel uit die skoollied van HSR ons beheerliggaamlede en ouers inspireer om altyd die belange van HSR op hul harte te dra en om te strewe daarna om, soos ons voorgangers, ‘n waardegedrewe, veilige, hoë morele omgewing te skep waar al HSR se leerders geleentheid sal kry om te groei en ontwikkel tot hul volle potensiaal. “Ons sal werk en stry en strewe Aan ons alma mater trou. Ons sal steeds ons beste gewe, Steeds ons leuse handhaaf hou. Nooit sal ons die toekoms vrees nie, Nooit die stryd gewonne gee. Nooit ons land en God versaak nie NIMMER, NIMMER, NIMMER NEE!”